Mourinho: Thế giới của “Người đặc biệt” P1

Ngày 8/3/2013, Gestifute, công ty môi giới lớn nhất và quan trọng nhất trong thế giới bóng đá, trở nên sôi nổi hơn mọi ngày bởi những câu chuyện xoay quanh một nhân vật rất đặc biệt: Jose Mourinho. Trong ngày 8/3 ấy, các nhân viên Gestifute đã truyền tai nhau là Mourinho đã khóc, …